GDPR

Kontakta oss

Vi behandlar era uppgifter enligt GDPR lagstiftningen.

Berätta om era erfarenheter, vad som hände och hur era problem behandlades av Myndigheterna.

Contact Info

AdressFAKTA SVERIGE
Holbergsgatan 116, 16845 Bromma

Mobil +46 (0)722 802 802

E-post info@faktasverige.se